Postup objednávky

  • Objednávku je možné realizovať výlučne formou eshopu, kde klient objednávku vytvorí a odsúhlasí. V prípade voľby platby prevod na BÚ po zaevidovaní objednávky klient obdrží email a príde mu faktúra, po úhrade ktorej sa objednávka spracuje a odošle.
  • V prípade platby kartou si klient vytvorí a odsúhlasí objednávku, spraví úhradu platobnou kartou podľa inštrukcií a následne do emailu dostane potvrdenie objednávky a v ďalšom emaile potvrdenie o platbe a faktúru.
  • Takisto funguje objednávanie pri osobnom odbere.
  • Na stránke sa tiež nachádza dopytový formulár, ktorý však neslúži na objednávanie, ale na dopytovanie cenovej ponuky v prípade iných produktov zo stránky.
  • Objednávky cez iné kanály (email, facebook, instagram, sms) neprijímame.